BRANCHEN: Indsatsen for bedre kønsbalance i dansk film har båret frugt

Der bliver talt meget om ulighed mellem kønnene i den danske filmbranche. At der er for få roller til kvindelige skuespillere, for få kvindelige instruktører og for få film af kvindelige instruktører, der får støtte.

Lige siden 2016 har Det Danske Filminstitut derfor sammen med filmbranchen arbejdet for at styrke mangfoldigheden og skabe en bedre balance mellem kønnene foran og bag ved kameraet. Både ved at overvåge situationen og indhente fakta og ved at gøre alle mere bevidste om problemet.

Nu ser arbejdet ud til at have båret frugt.

Sidste år var der for første gang lige så mange kvindelige som mandlige instruktører på spillefilm, der modtog produktionsstøtte fra Filminstituttets Konsulentordning. Og ligevægten rækker helt ind i de tidligste faser i filmen. De mandlige og kvindelige instruktører var nemlig også ligeligt fordelt på film, der i 2021 fik støtte til at udvikle filmen og til manuskriptet.

Det viser nye tal fra Det Danske Filminstitut. Og DFI’s direktør Claus Ladegaard er begejstret for udviklingen:

”Det er en stor og helt nødvendig bedrift, som filmbranchen har præsteret, at der nu på et af dansk films helt centrale områder, nemlig filmstøtten, for første gang nogensinde er en lige balance mellem kønnene”, siger han og tilføjer:

”Og det er sket helt uden lovgivning eller kvoter, men skridt for skridt gennem videndeling, stærke samarbejder og venlige puf.”

Kigger man nærmere på tallene i DFI’s rapport ”Køn i dansk film”, fremgår det, at andelen af kvindelige instruktører, der har modtaget produktionsstøtte, har svinget i perioden fra 2012 til 2019 mellem 29% og helt ned til 9%. Først i 2020 vendte udviklingen for alvor. Her nåede andelen op på 46% og i 2021 nåede den så de eftertragtede 50%.

Og ser man på andelen af kvindelige instruktører, der har fået udviklings- og manuskriptstøtte, ser tallene endnu bedre ud. Her steg andelen fra 35% i 2020 til 54% i 2021. Sidste år var der altså for første gang flere kvinder end mænd, der modtog støtte til at udvikle deres film.

Tallene viser også, at Det Danske Filminstitut nu modtager langt flere ansøgninger fra kvindelige instruktører end tidligere.

”Andelen af ansøgninger og bevillinger er nært forbundet. Derfor har det været et mål at få flere ansøgninger fra kvindelige instruktører”, siger Claus Ladegaard.

Og der er tilsyneladende ingen ende på de gode nyheder omkring bedre kønsbalance i dansk film. DFI’s tal viser nemlig også, at der er sket en rivende udvikling foran kameraet.

Hvis man ser på antallet af hovedroller i danske spillefilm, så var de i 2021 for 58% vedkommende besat af en kvinde. Det er en udvikling på 15 procentpoint på blot et år og det højeste niveau målt nogensinde. Eller med andre ord: Sidste år var der flere kvindelige end mandlige hovedroller i danske spillefilm.

For dokumentarfilm har kønsbalancen i forhold til produktionsstøtte allerede nået 50% for flere år siden. De seneste fem år har der således kun været ét år, hvor andelen af kvindelige dokumentarfilminstruktører, der fik støtte, lå under 50%.